Електронні ресурси


Пропонуємо скористатись Електронним каталогом, який
● містить бібліографічні записи на різноманітні види документів: монографії, періодичні видання, збірники наукових праць, підручники і навчальні посібники, довідники, електронні ресурси (CD-ROM, дискети тощо), навчально-методичні посібники, а також наукові публікації викладачів, співробітників і наукових працівників Національної академії сухопутних військ;
● забезпечує доступ до повнотекстових ресурсів і віддалених ресурсів Інтернет;
● пропонує різноманітні види пошуків.

В електронному каталозі відображені всі документи бібліотечного фонду.
Електронний каталог працює в мережі Національної академії сухопутних військ.


ІНТЕРНЕТ-НАВІГАТОР

Перелік науково-технічних баз даних та довідкових ресурсів,
до яких надається безоплатний доступ в мережі Інтернет


з/п
Назва веб-ресурсу Зміст. Адреса в мережі Інтернет
Політематичні бази даних та пошукові системи
1 Каталог електронних журналів відкритого доступу Directory of Open Access Journals (DOAJ) Безоплатні електронні ресурси з різноманітної тематики, у т.ч. науково-технічні статті або реферати. Понад 11 тис. журналів; понад 2 млн. статей (англійською, іспанською, португальською, французькою, китайською, японською)
http://www.doaj.org
2 Наукова електронна бібліотека The Scientific Electronic Library Online (SciELO) Охоплює колекцію наукових журналів з Бразилії та інших країн Латинської Америки і Карибського басейну, Португалії та Іспанії. Майже 1250 журналів; понад 570 тис. статей
http://www.scielo.org
3 Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America Статті з фізики, біології, хімії, фармакології, математики
http://www.pnas.org/
4 Science. gov (США) Статті з фізики, біології, хімії, фармакології, математики
http://science.gov/browse/w_113.htm
5 HighWire Press (Stanford University (США) Реферати та повні тексти статей з журналів з різних галузей знань
http://highwire.stanford.edu/
6 Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ России) «Каталог электронных ресурсов» ГПНТБ Росії має пошуковий реквізит «Уровни доступа полного текста» і в ньому налаштування «доступен в Интернете бесплатно», зазначений зеленим кольором
http://www.gpntb.ru/
7 WorldWideScience.org WorldWideScience – безоплатний електронний ресурс з доступом до національних та міжнародних науково-технічних баз даних та порталів з понад 70 країн світу
http://worldwidescience.org/wws/
8 arXiv (Cornell University Library) Безоплатний доступ до науково-технічних видань з фізики, математики, біології, комп'ютерних технологій.
http://arxiv.org/
9 Bentham Science Publishers Безоплатний електронний ресурс з різної тематики, у вільному доступі понад 100 журналів
http://benthamopen.com/index.php
10 Google Scholar Анотації книг, реферати, статті з різної тематики. У списку результатів пошуку відображаються тільки цитати з відповідних документів, не забезпечується доступ до повних текстів статей
http://scholar.google.com
11 Google Book Search Охоплює колекцію деяких оцифрованих книг. База даних корисна для перевірки та пошуку цитувань.
http://books.google.com/
12 BASE (Bielefeld Academic Search Engine) Пошукова система, що спеціалізується на пошуку наукових документів відкритого доступу в Інтернеті. Оператором BASE є бібліотека університету Білефельд (Німеччина).
http://www.base-search.net/
13 National Institute of Standards and Technology (NIST) Gateway Простий і легкий доступ до більш ніж 80 науково-технічних БД з різних наукових дисциплін. Має посилання до безкоштовної бази даних NIST.
http://srdata.nist.gov
14 InTech InTech - видавець журналів та книг відкритого доступу з різних галузей науки, техніки. У видавництві публікуються понад 90 тисяч авторів з 150 країн світу.
http://www.intechopen.com/
15 Japan Science and Technology Information Aggregator, Electronic (J-STAGE) Понад 1700 наукових журналів (понад 2,7 млн. статей) з різних галузей знань.
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/
16 E-Journals.org База посилань на сайти електронних журналів світу з багатьох галузей наук (медицина, хімія, техніка, економіка тощо).
http://www.e-journals.org/
17 Elektronische Zeitschriftenbibliothek EZB (Electronic Journals Library) Електронна бібліотека журналів при бібліотеці університету Регенсбурга. Майже 60 тис. безкоштовних журналів з різних галузей науки, техніки.
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/
English Homepage:
http://ezb.uni-regensburg.de/?lang=en
18 Hindawi Publishing Corporation Hindawi Publishing Corporation - видавець журналів відкритого доступу, які пройшли експертну оцінку. Містяться статті з різних галузей науки, техніки.
http://www.hindawi.com/spotlight/
Медицина, біологія
19 Public Library of Science One (PloS) Реферати та повні тексти статей з біотехнології, медицини, екології
http://www.plosone.org/home.action
20 Бази даних Національної медичної бібліотеки США (Medline, Pubmed, Toxline, AIDSInfo ) Бази даних з різних напрямків медицини та біології
http://wwwcf2.nlm.nih.gov/nlm_eresources/eresources/search_database.cfm
21 MEDLINE/ PubMed MEDLINE - з 1960 р. Містить цитати з приблизно 5600 наукових журналів у галузі медицини та біології . MEDLINE – складова бази даних PubMed.
PubMed - з 1996 р. Містить понад 24 млн. посилань в галузі біомедицини та охорони здоров'я (включаючи посилання з бази даних MEDLINE). PubMed не надає доступ до повного тексту статті. Може містити посилання на повний текст з інших джерел.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
22 PubMedCentral (PMC) Електронні журнали відкритого доступу. Містить 3,8 млн. статей.
http://www.pubmedcentral.nih.gov/about/openftlist.html

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc

23 PubChem Бази даних з біології. PubChem організована як три пов'язані між собою бази даних: PubChem Substance, PubChem Compound, PubChem BioAssay.
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov
24 Korean Traditional Knowledge Portal Традиційна корейська медицина
http://www.koreantk.com/en/JZ0100.jsp
25 BioMed Central Електронні журнали відкритого доступу
http://www.biomedcentral.com/
26 Bookshelf Bookshelf надає безоплатний доступ до книг та документів з біології та медицини.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/
27 dbSNP База даних однонуклеотидних поліморфізмів (SNPs) та комплексних невеликих варіацій
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/snp/
28 InTech Книги відкритого доступу з питань медицини, фармакології та токсикології
http://www.intechopen.com/subjects/medicine

http://www.intechopen.com/subjects/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science

29 Elektronische Zeitschriftenbibliothek EZB (Electronic Journals Library) Електронна бібліотека журналів при бібліотеці університету Регенсбурга. Публікації з питань медицини
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=en&notation=WW-YZ
30 arXiv (Cornell University Library) Безоплатний доступ до статей з питань біології
http://arxiv.org/archive/q-bio
31 Public Library of Science One (PloS) Реферати та повні тексти статей з питань медицини
http://www.plosone.org/browse/medicine_and_health_sciences
32 The Open Orthopaedics Journal Статті з питань ортопедії
http://benthamopen.com/TOORTHJ/home/
33 The Open Ophthalmology Journal Статті з питань офтальмології
http://benthamopen.com/TOOPHTJ/home/
34 УкрАгротека
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України (National Scientific Agricultural Library of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine)
Бази даних на: повнотекстові книжкові та періодичні видання, архівні матеріали, анотовані бібліографічні записи на книги та електронні документи, аналітичні статті з біології, медицини та біотехнології
http://www.dnsgb.com.ua


http://base.dnsgb.com.ua/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&C21COM=F&I21DBN=DNSGB&P21DBN=DNSGB

Хімія
35 COMMON CHEMISTRY (CAS) Найменування та номери реєстру CAS біля 7900 найбільш поширених у вжитку хімічних речовин та сполук, хімічні структури та молекулярні формули, синоніми назв, посилання до відповідних статей Вікіпедії
http://www.commonchemistry.org/
36 CHEMNET Росія Електронні версії журналів Вестник Московского университета Серия "Химия", повні тексти та анотації статей з хімії (1994-2008рр.)
http://www.chem.msu.su/rus/
37 The Open Analytical Chemistry Journal Статті з усіх напрямків аналітичної хімії
38 The Open Catalysis Journal Статті з гетерогенного, гомогенного та біокаталізу
39 Видавництво Сибірського відділення РАН Анотований зміст наукових журналів.
"Журнал структурной химии": з 2007р. – анотації, за 1999р. (1-6) – повні тексти
Журнал "Химия в интересах устойчивого развития": 1999-2000рр. – анотації
http://www.sibran.ru/
40 Хімічний каталог (Росія) Реакції, реагенти, словники, статті і книги з органічної хімії
http://www.ximicat.com/index.php?razdel=org
41 The Open Spectroscopy Journal Статті з усіх питань спектроскопії та прикладної спектроскопії
42 The Open Organic Chemistry Journal Статті з усіх галузей органічної хімії
43 InTech Книги відкритого доступу з питань хімії
44 ChemXseer Безоплатний електронний ресурс з хімії
http://chemxseer.ist.psu.edu/
45 Elektronische Zeitschriftenbibliothek EZB (Electronic Journals Library) Електронна бібліотека журналів при бібліотеці університету Регенсбурга.
Публікації з питань хімії та фармакології.
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=en&notation=V
46 ABC-Chemistry Каталог безкоштовних журналів з питань хімії
http://abc-chemistry.org/
47 Public Library of Science One (PloS) Реферати та повні тексти статей з питань хімії
http://www.plosone.org/browse/chemistry
Фізика
48 InTech Книги відкритого доступу з питань фізики
http://www.intechopen.com/subjects/physics
49 Elektronische Zeitschriftenbibliothek EZB (Electronic Journals Library) Електронна бібліотека журналів при бібліотеці університету Регенсбурга.
Публікації з питань фізики.
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=en&notation=U
50 IOPscience (Institute of Physics, UK) Безоплатний електронний ресурс, який надає доступ до журналів та книг з питань фізики
http://iopscience.iop.org/journals
51 Public Library of Science One (PloS) Реферати та повні тексти статей з питань фізики
http://www.plosone.org/browse/physics
Науки про навколишнє середовище
52 InTech Книги відкритого доступу з питань навколишнього середовища
http://www.intechopen.com/subjects/environmental-sciences
53 Elektronische Zeitschriftenbibliothek EZB (Electronic Journals Library) Електронна бібліотека журналів при бібліотеці університету Регенсбурга.
Публікації з питань екології та охорони навколишнього середовища
http://ezb.uni-regensburg.de/fl.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=en&notation=ZP&sc=&lc=B
54 Public Library of Science One (PloS) Реферати та повні тексти статей з екології та охорони навколишнього середовища
http://www.plosone.org/browse/ecology_and_environmental_sciences
55 УкрАгротека
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України (National Scientific Agricultural Library of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine)
Бази даних на: повнотекстові книжкові та періодичні видання, архівні матеріали, анотовані бібліографічні записи на книги та електронні документи, аналітичні статті з екології та охорони навколишнього середовища
http://www.dnsgb.com.ua
Сільське господарство
62 The Open Agriculture Journal Агрономія, ґрунтознавство, захист врожаю
63 The Open Biotechnology Journal Сільськогосподарська біотехнологія, біотехнологія довкілля
64 AGRIS Міжнародна інформаційна система з сільськогосподарської науки і технології
http://www.fao.org/agris
65 The Open Veterinary Science Journal Статті з експериментальних та клінічних досліджень в галузі ветеринарії
66 InTech Книги та журнали відкритого доступу з питань сільського господарства і біотехнології
http://www.intechopen.com/subjects/agricultural-and-biological-sciences
67 Elektronische Zeitschriftenbibliothek EZB (Electronic Journals Library) Електронна бібліотека журналів при бібліотеці університету Регенсбурга.
Публікації з питань сільського господарства.
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=en&notation=ZA-ZE
68 УкрАгротека
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України (National Scientific Agricultural Library of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine)
Бази даних на: повнотекстові книжкові та періодичні видання, архівні матеріали, анотовані бібліографічні записи на книги та електронні документи, аналітичні статті з питань сільського господарства
http://www.dnsgb.com.ua
Інженерія
69 InTech Книги та журнали відкритого доступу з питань в різних галузях інженерної сфери, включаючи машинобудування, електромашинобудування, радіоелектроніку, аерокосмічну та хімічну інженерію тощо.
http://www.intechopen.com/subjects/engineering
70 The Open Chemical Engineering Journal Статті з питань хімічної інженерії
http://benthamopen.com/TOCENGJ/home/
71 The Open Electrical and Electronic Engineering Journal Статті з питань електромашинобудування
http://benthamopen.com/TOEEJ/home/
72 The Open Biomedical Engineering Journal Статті з питань біоінженерії
http://benthamopen.com/TOBEJ/home/
Приєднані файлиРозмір
PDF icon Робота з електронним каталогом3.68 MB